"Pygmalion"

Peinture, Artiste-peintre, Pygmalion

Huile sur toile - 80x80 - 2009